Jak správně nábytek používat

Návod na používání a ošetřování  nábytku

Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám tímto za zakoupení nové kuchyňské linky či jiného nábytku. Rádi bychom Vás seznámili s informacemi, které mohou přispět k jeho správnému užívání. 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Použití a charakter nábytku

Nábytek je určený pro běžnou přípravu jídel v interiérech. Nábytek neumožňuje jiné použití, jako třeba sezení, klečení, stání na nábytku, použití nábytku ve venkovních prostorách, také pokládání nevhodných předmětů ( příliš horkých, příliš těžkých, ostrých apod.). Nábytek také neumožňuje použití fyzikálně, či chemicky agresivních látek.

Tyto látky mohou způsobit poškození nábytku a případně také úraz. 

Nábytek je vyroben pro vnitřní použití s relativní vlhkostí 25-65% , s teplotou 18-24 st.Celsia. Relativní vlhkost vyšší než 65% a nižší než 25% může negativně působit na naše výrobky a může způsobit nevratné poškození.

Nábytek nevystavujte dlouhodobému působení vody, vysoké teplotě a slunečnímu záření.

Vystavení nábytku přímému slunečnímu záření může mít za následek změnu jeho barevného odstínu.

Ostré předměty, také např. nýty na kalhotách, či drápky domácích zvířat mohou nábytek výrazně poškodit.

 Zatížení komponentů kuchyňské linky a volně stojícího nábytku.

Vždy se snažte police zatěžovat rovnoměrně. Spodní police do šířky 60cm nezatěžujte hmotností vyšší, než 15kg, police horní potom hmotností vyšší, než10 kg. Přesto, že vyrábíme nábytek z kvalitních a pevných materiálů, nepřetěžujte jej.

Zatížení nesmí přesáhnout 1kg na 1dm2  plochy police.

Drátěný program také prosíme nepřetěžujte! Maximální zatížení je čtyřnásobek jeho vlastní hmotnosti.

2. JEDNOTLIVÉ NÁBYTKOVÉ DÍLY

Pracovní desky (masivní dřevo a dřevotřískové desky potažené dekorativním laminátem)

Na pracovní desku nikdy nepokládejte horké předměty. Vždy  používejte  vhodnou podložku. Pracovní deska je velmi odolná, vyvarujte se  však řezání, nebo krájení přímo na ní! Také nárazu tvrdých předmětů nebo  tření drsným/hrubým povrchem. Při používání varné desky je potřeba dbát na bezpečný odstup použité nádoby (cca 40-50 mm) od těsnící lišty popř. zádového panelu. Pracovní desku ošetřujte vhodným čisticím prostředkem bez brusné složky.

Dvířka a závěsy

Dvířka jsou opatřena seřizovatelnými dveřními závěsy. Dají se nastavit dle potřeby za pomoci křížového šroubováku. U kuchyní

s lesklým povrchem je nezbytné ochrannou krycí folii (pokud je aplikována) odstranit až po instalaci (montáži) celé kuchyňské linky. Po odstranění ochranné krycí folie povrch dvířek nesmí přijít do kontaktu se žádnými předměty, a to po dobu 4-5 dnů

od odstranění fólie, kdy dochází k oxidaci povrchové folie a jejímu konečnému vytvrdnutí, které zajistí následnou odolnost proti

poškození. Po uvedenou dobu se, prosím, dvířek nedotýkejte a vyvarujte se jakékoliv péče o dvířka, hlavně potom leštění, čištění, otírání apod.

Následně je možné dvířka čistit teplým, silně naředěným mýdlovým roztokem, pomocí měkké utěrky nebo houbičky, a to lehkým

otíráním. Poté povrch očistěte čistou vodou a utřete do sucha.

U nábytku s lesklým povrchem nedoporučujeme  používat mikrofázové utěrky, protože zanechávají povrch nevratně matný. Nepoužívejte čistící prostředky s obsahem brusné složky, které mohou povrch nábytku nevratně poškodit.

Kovové a plastové části

Kovové a plastové části nábytku čistěte vodou s vhodnými saponáty. Po vyčištění ihned vysušte a vyleštěte měkkým hadříkem. Při větším znečištění použijte čisticí přípravek vhodný pro kov nebo plast. Při jeho použití postupujte podle návodu výrobce, který je uveden na přípravku.

Skla

Skleněné výplně ošetřujte zásadně přípravkem určeným na sklo.

Osvětlení

Při použití halogenových nebo LED osvětlení dodržujte pokyny udávané výrobcem.

Důležitý pokyn pro umístění halogenových bodových světel u kuchyňské linky: Z důvodu vyzařování značného tepla halogenových žárovek není vhodná jejich montáž nad skříňky s výklopnými dvířky a to do míst, kde nejčastěji zůstávají otevřená (pootevřená) dveřní křídla.   Může dojít k nevratnému poškození povrchu u výklopných dvířek, změny barvy, popř. poškození  ABS hrany u otevíracích dveřních křídel.

3. DŘEZY A BATERIE

Na internetové stránce www.franke.cz pro výrobky Franke a na http://elleci.com/w2.elleci.com/  pro výrobky Elleci naleznete návod na údržbu a používání Vaší baterie nebo dřezu. Na stránce www.alveus.cz  potom nejdete pokyny a záruční podmínky pro dřezy a baterie Alveus. V případě potřeby zde také získáte i informace o nejbližším servisním středisku. Funkci záručního listu zde plní daňový doklad o zakoupení kuchyňské linky. Je zde také možné si stáhnout záruční list a příručku.

4. SPOTŘEBIČE

Je-li součástí spotřebiče záruční list, nechte jej po uvedení spotřebiče do provozu potvrdit naším technikem. Na následujících

internetových stránkách naleznete adresu servisu a návod na údržbu a používání Vašeho spotřebiče:

Volně stojící spotřebiče musí být umístěny v bezpečné vzdálenosti od kuchyňského nábytku. Obzvláště to platí pro volně stojící sporáky.

5. Instalace

Přenechejte instalaci odborníkům, nejen, že tak máte jistotu, že práce bude provedena kvalitně. Získáte rovněž plnou záruku na elektrospotřebiče, dřezy a baterie.

6. Záruka

Záruka se nevztahuje nazávady, které vznikly:

  • běžným opotřebením
  • poškozením výrobku ( platí i pro poškození při neodborné instalaci, nesprávného uvedení do provozu a také při užívání, které je v rozporu s návodem nebo obvyklým používáním.)
  • přetěžováním zboží ( např. kdy zboží je používáno v jiném režimu, než v domácím provozu)
  • zanedbáním údržby
  • neodborným zásahem nebo opravou
  • živelnou událostí